ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ταυτότητα Εμπόρου

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 145767146000

Επωνυμία: ΑΛΗ ΔΑΗ ΣΕΒΑΛ

ΑΦΜ: 146661068

ΔΟΥ: ΞΑΝΘΗΣ

Έδρα: ΣΕΛΕΡΟ ΞΑΝΘΗΣ, Νομός ΞΑΝΘΗΣ, Δήμος ΑΒΔΗΡΩΝ /  Αριθμός Τ.Κ. 67100

 1. Το παρόν συνιστά συμφωνητικό, που συνάπτεται μεταξύ εσάς (εις το εξής πελάτης/ χρήστης του ιστοχώρου) και της ατομικής επιχείρισης με την επωνυμία «storehouse.gr», με έδρα το Σέλερο Ξάνθης, κατόχου και διαχειρίστριας του παρόντος ιστοχώρου storehouse.gr (εις το εξής η εταιρεία μας/Εμείς/ παρόν ιστοχώρος).
 2. Ο πελάτης/ χρήστης του «storehouse.gr» οφείλει να διαβάσει με προσοχή το παρόν και να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με τους κάτωθι γενικούς όρους, που ρυθμίζουν την περιήγηση, πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστοχώρου, καθώς η περαιτέρω χρήση, περιήγηση και είσοδος στον ιστοχώρο storehouse.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας (e-shop), η χρήση των όποιων υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού, η πραγματοποίηση όποιας συναλλαγής μέσω αυτού συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών, με την επιφύλαξη παντός εν γένει νόμιμου δικαιώματος του πελάτη/χρήστη.
 3. Το storehouse.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς το παρόν στο σύνολό του ή ως προς ορισμένους μόνο όρους του ανά πάσα στιγμή άνευ άλλου τινός και κάθε τροποποίηση είναι ισχυρή από τη δημοσίευσή της, δηλαδή την ανάρτησή της στον παρόντα ιστοχώρο. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η όποια τροποποίηση ή αλλαγή όρων δεν ισχύει για παραγγελίες, που ήδη έχει κάνει ο πελάτης/χρήστης.
 4. Οι όροι του παρόντος ενημερώθηκαν οριστικώς την 1/3/2019.
Ορισμοί

Ιστοχώρος/site: ο παρών διαδικτυακός τόπος www.storehouse.gr ως σύνολο επιμέρους ιστοσελίδων.

Αγοραστής: κάθε πελάτης/χρήστης που εκδηλώνει ενδιαφέρον προς αγορά για ένα προϊόν, που παρουσιάζεται στον ιστοχώρο και που προβαίνει στην παραγγελία/ηλεκτρονική αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος μέσω αντικαταβολής ή άλλου ρητώς αναγραφομένου τρόπου πληρωμής.

Εγγραφή: η αίτηση του πελάτη/χρήστη προς εμάς για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο storehouse.gr.

Υπηρεσίες ιστοχώρου/ Διαδικασία & Όροι Αγορών μέσω του e-shop

 1. Ο ιστοχώρος storehouse.gr είναι μια διαδικτυακή τοποθεσία μέσω της οποίας γίνεται η προώθηση, η έκθεση, η περιγραφή και ανάλυση, η διαφήμιση και η πώληση προϊόντων της εταιρείας μας (e-shop).
 2. ΕΓΓΡΑΦΗ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: Για την πρόσβαση και περιήγηση στον παρόντα ιστοχώρο δεν απαιτείται αρχικώς εγγραφή. Αυτό, όμως, καθίσταται απαραίτητο, προκειμένου ο πελάτης/χρήστης να εκδηλώσει ενδιαφέρον προς αγορά ενός προϊόντος (παραγγελία) και τελικώς να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη αγορά, επιλέγοντας τρόπο παραλαβής και πληρωμής. Με την εγγραφή του πελάτη/χρήστη στον παρόντα ιστοχώρο, ήτοι τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας με τα υποχρεωτικά πεδία (e-mail, ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικός κ.λ.π.), εκείνος αποκτά έναν ατομικό λογαριασμό, τον οποίο μπορεί να δει και να διαχειριστεί οποτεδήποτε.Μπορούμε οποτεδήποτε και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, άνευ άλλου τινός να απενεργοποιήσουμε ή να καταργήσουμε έναν λογαριασμό πελάτη/χρήστη, εάν προκύψει κακόβουλη και κακόπιστη χρήση του παρόντος ιστοχώρου. Ρητώς απαγορεύεται η τήρηση περισσότερων λογαριασμών/προφίλ για τον ίδιο πελάτη/χρήστη.Για την είσοδο στο λογαριασμό/προφίλ εκάστου πελάτη/χρήστη απαιτείται έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), στην οποία αποστέλλονται κι όλα τα ενημερωτικά μηνύματα/απαντήσεις εκ μέρους του «storehouse.gr» και κωδικός πρόσβασης, τον οποίο εκείνος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Η διαφύλαξη του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη/χρήστη. Σε περίπτωση υποκλοπής, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή απώλειας του άνω κωδικού ο πελάτης/χρήστης οφείλει πάραυτα και με δική του ευθύνη κι επιμέλεια να μας ενημερώσει γραπτώς μέσω e-mail [email protected]

 

ΑΓΟΡΕΣ

Στον παρόντα ιστοχώρο φιλοξενείται το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της εταιρείας μας. Τα προϊόντα μας είναι χωρισμένα σε κατηγορίες για την ευκολότερη εντόπισή τους από τον πελάτη/χρήστη.

Ο πελάτης/χρήστης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) περιλαμβάνονται προϊόντα διαθέσιμα, όπου εμφανίζεται η ένδειξη «Αγορά» και προϊόντα μη διαθέσιμα άμεσα με την ένδειξη «εξαντλημένο».

Κατά την παραλαβή τους ο Aγοραστής υποχρεούται να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα παραγγελθέντα προϊόντα και να ειδοποιήσει την εταιρεία σε περίπτωση λάθους ή ελαττωμάτων εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Μετά το πέρας των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών θεωρείται ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση ανεπιφύλακτα.

Παρόλη την επιμέλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία μας, δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας και στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σας καλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, να επικοινωνήσετε με το κατάστημά μας, στο +30 2541032091 ή μέσω e-mail στο [email protected]

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας, λαμβάνετε αυτοματοποιημένο e-mail, στο οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών του «storehouse.gr», θα λάβετε το δεύτερο και επιβεβαιωτικό e-mail, με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας, θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων e-mails, τα οποία θα αναφέρουν τη πρόοδο της παραγγελίας.

Σε περίπτωση εκκρεμότητας ή κωλύματος που αφορά την παραγγελία σας, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Είναι απαραίτητη η λήψη και διατήρηση των ενημερωτικών αυτών e-mails καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας και υποχρεούστε να μας ενημερώνετε πάραυτα σε περίπτωση που η λήψη τους δεν καθίσταται δυνατή. Σας συμβουλεύουμε ακόμα να ελέγχετε τακτικά το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας (spam folder).

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από διετή εγγύηση (2 έτη). Αν το προϊόν που αγοράσατε από το κατάστημα μας παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα έως και 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του τότε καλύπτεστε με την διετή εγγύηση. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παραγγελία σας εάν το κατάστημα παραβιάσει τις υποχρεώσεις του, κυρίως όταν το προϊόν παρουσιάζει πραγματικά ελαττώματα.
Αν διαπιστώσετε ότι το προϊόν που παραλάβατε είναι ελαττωματικό, θα πρέπει να ενημερώσετε το κατάστημα εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Αν αποδεδειγμένα βρεθεί ελαττωματικό προϊόν, έχετε το δικαίωμα μη αποδοχής και επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του με άλλο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, εφόσον είναι διαθέσιμο ή επιστροφής των χρημάτων που καταβάλατε.
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε μαζί με τα έγγραφα, την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο και τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν.
Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων σας, επιβαρύνουν αποκλειστικά το κατάστημα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε εάν η παραγγελία σας έχει πληρωθεί με αντικαταβολή ή με τραπεζική κατάθεση. Για παραγγελίες που έχουν πληρωθεί με πιστωτική/χρεωστική κάρτα η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Για παραγγελίες που έχουν πληρωθεί μέσω Paypal η επιστροφή του ποσού θα γίνεται μέσω Paypal.
Σε περίπτωση που το προϊόν ελεγχθεί και δεν αποδειχτεί ελαττωματικό τότε επιστρέφεται στον πελάτη με έξοδα του πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Δικαίωμα επιστροφής εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων θεμελιώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση που με υπαιτιότητα των προστηθέντων υπαλλήλων της εταιρείας μας, αποστάλθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά, από αυτά που παραγγείλατε (κατά είδος ή ποσότητα).
 2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση των προϊόντων διαπιστωθεί ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος. Το προϊόν επιστρέφεται, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την εταιρεία μας, όπως παρελήφθη (με την πλήρη συσκευασία του) και με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ΔΑΤ, ΑΠΥ κ.ο.κ.). (Σημ: απόδειξη ημερομηνίας αποστολής είναι η σφραγίδα του κούριερ ή του ταχυδρομείου ή σε κάθε άλλη περίπτωση η ημέρα παραλαβής του προϊόντος στις αποθήκες του καταστήματος)

Η εταιρεία μας, στις άνω περιπτώσεις, επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και υποχρεούται να αντικαταστήσει το επιστραφέν προϊόν με άλλο ή να επιστρέψει το τίμημα στον Αγοραστή εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών κατ’ ελεύθερη αυτής κρίση, αζημίως δια αμφότερα τα μέρη.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει κατά τη διακριτική της ευχέρεια προσφορές και εκπτώσεις στα προϊόντα της, για όσο χρόνο επιλέξει, ή μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων. Επίσης, δύναται να διαφοροποιεί τις τιμές των προϊόντων του φυσικού της καταστήματος και του ηλεκτρονικού της καταστήματος (e-shop). Μπορεί να αρνηθεί αναιτιολόγητα κατά επιλεκτικό της δικαίωμα τη χορήγηση προαναγγελθείσας έκπτωσης, σε περίπτωση που κριθεί ότι υπάρχουν αθέμιτες, ανταγωνιστικές ή κακόπιστες ενέργειες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως αυτός ισχύει σήμερα, ο Αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω e-mail στο [email protected] ή μέσω τηλεφώνου στο +30 2541032091 του αιτήματός του προς το storehouse.gr, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τη σχετική φόρμα και επιστρέφοντας το προϊόν άθικτο και αχρησιμοποίητο στην αρχική του κατάσταση (χωρίς να έχει καταστραφεί η συσκευασία του και με πλήρη τα συνοδευτικά έγγραφα), χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα μεταφοράς.

Σε αυτή την περίπτωση, εμείς θα επιστρέψουμε στον Αγοραστή την αξία του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών και υπό τις άνω προϋποθέσεις κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του. Μετά την πάροδο της άνω 14ήμερης προθεσμίας, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και εμείς δεν έχουμε πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον Αγοραστή. (Σημ: απόδειξη ημερομηνίας αποστολής είναι η σφραγίδα του κούριερ ή του ταχυδρομείου ή σε κάθε άλλη περίπτωση η ημέρα παραλαβής του προϊόντος στις αποθήκες του καταστήματος)

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

 1. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία ή να σας προτείνουμε ένα εναλλακτικό προϊόν.
 2. Το προϊόν, που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
 3. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο πελάτης/χρήστης του παρόντος ιστοχώρου αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί αυτόν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οιουδήποτε περιεχομένου που είναι ανάρμοστο, παράνομο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο, βλαβερό, απειλητικό, κατάφωρα προσβλητικό, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη και την καλή πίστη, ή αποτελεί παραβίαση του (λ.χ. εμπορικού, δικαστικού, τραπεζικού) απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες με οποιονδήποτε τρόπο σε ανήλικους ή δεν δικαιούται να μεταδώσει εκ του Νόμου ή εκ συμβάσεως, που παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο ή σήμα, ευρεσιτεχνία, εμπορικό απόρρητο, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ο πελάτης/χρήστης δεσμεύεται ότι τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, κινητό, email κ.α.), που δηλώνει στον παρόντα ιστοχώρο και προς εμάς, είναι ακριβή, αληθή και πλήρη και φέρει εκείνος την ευθύνη και επιμέλεια για την ορθή τήρηση και τη διαφύλαξή τους. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο πελάτης/χρήστης/ έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που διατίθενται μέσω του παρόντος ιστοχώρου, εκτός αν ο τρίτος-παραλήπτης ρητώς ζητήσει τη διακοπή της λήψης αλληλογραφίας τέτοιας φύσης.

Απαγορεύεται ρητώς η επιχείρηση παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας του παρόντος ιστοχώρου ή πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς, η σύνδεση και διαχείριση λογαριασμού/προφίλ, όπου δεν έχετε ρητή εξουσιοδότηση πρόσβασης, η εκτέλεση οιασδήποτε μορφής παρακολούθησης δικτύου και η παραβίαση ασφάλειας άλλων δικτύων.

Τρόποι παραγγελίας & πληρωμής

 1. Με αντικαταβολή: Πληρώστε τον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Η χρέωση είναι 2,50 ευρώ. Οι αναγραφόμενες στο ηλεκτρονικό κατάστημα τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, ενώ δεν συμπεριλαμβάνουν έξοδα αποστολής, τα οποία βαρύνουν τον αγοραστή.
 2. Μέσω Visa Payments.
 3. Κατάθεση μέσω Τραπέζης.
 4. Paypal

Τρόπος αποστολής

Η αποστολή των προϊόντων διενεργείται μέσω των εταιρειών ACS Courier ή ΕΛΤΑ Courier. Για προϊόντα με μεγάλο όγκο η βάρος άνω των 12 κιλών η αποστολή γίνεται με μεταφορική εταιρεία κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημά μας.

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται στα 4,00 ευρώ για δέματα βάρους μέχρι 12 Kg, για περιοχές εκτός των ορίων των πόλεων (δυσπρόσιτες περιοχές) το κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο αποστολής, το βάρος ή τον όγκο του αντικειμένου, σε κάθε περίπτωση εάν υπάρξει διαφοροποίηση του κόστους θα προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση.

Ενδεικτικά το κόστος μεταφοράς για τα δέματα με μέγαλο όγκο και βάρος (π.χ έπιπλα) ξεκινάει από 4,00€ και διαμορφώνεται ανάλογα με τον όγκο και το βάρος του δέματος όπως επίσης και τον τελικό προορισμό. Λόγω της πολυπλοκότητας των εμπορευμάτων μεγάλου όγκου τα μεταφορικά υπολογίζονται κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημά μας.

Οι μεταφορικές εταιρείες κατά κανόνα παραδίδουν τα δέματα “επί πεζοδρομίου” και όχι μέσα στο χώρο σας. Σε κάθε περίπτωση κατόπιν συνεννόησης και ενδεχομένως με επιπρόσθετη χρέωση με τη μεταφορική εταιρεία μπορεί να γίνει παράδοση στο χώρο που θα υποδείξετε.

Σε περίπτωση που προτιμάτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το πρακτορείο υπάρχει η δυνατότητα αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την εκάστοτε μεταφορική.

Στην περίπτωση, κατά την οποία το κόστος της αγοράς υπερβαίνει τα 99 ευρώ η αποστολή είναι δωρεάν με εξαίρεση τα έπιπλα.

Ο χρόνος παράδοσης  είναι 2-10 εργάσιμες ημέρες για τα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Είτε λόγω μη διαθεσιμότητας είτε λόγω της ιδιαίτερης φύσης των προϊόντων (προϊόντα με μεγάλο όγκο ή βάρος) διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παραπάνω προθεσμίας ή του τρόπου αποστολής, κατόπιν ενημέρωσης και δικής σας έγκρισης.

Κατά την αποστολή του προϊόντος, ο αγοραστής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνική επικοινωνία που περιλαμβάνει στοιχεία και οδηγίες για την παραλαβή του.

Περιορισμός Ευθύνης

 • Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης άλλων διαδικτυακών τοποθεσιών, στις οποίες ο πελάτης/χρήστης μεταφέρεται χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους (hyperlinks) ή τα διαφημιστικά banners, που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστοχώρο. Ο πελάτης/χρήστης περιηγείται στις άνω τοποθεσίες με δική του επιμέλεια και ευθύνη και ουδόλως ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη εκείνος υποστεί από την περιήγησή ή χρήση του αυτή.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την κάλυψη οποιασδήποτε φύσης αξιώσεων τρίτων, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του παρόντος ιστοχώρου ή των περιεχομένων του από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (κρυπτογράφηση στοιχείων, κ.λπ.) για την απρόσκοπτη διασφάλιση των «προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών». Δεν μπορούμε να εγκυηθούμε «παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας», ότι ο παρών ιστοχώρος δεν περιέχει ψηφιακούς ιούς και ότι η πρόσβαση σε αυτόν δε θα ανασταλεί, περιοριστεί ή διακοπεί ανά πάσα στιγμή λόγω προβλήματος στους servers (εξυπηρετητές), που μας φιλοξενούν. Επομένως, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.), προερχόμενη από τη χρήση του παρόντος ιστοχώρου ή την αδυναμία πρόσβασης του πελάτη/χρήστη σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακής ποιότητας λήψη των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου του, την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων, παραλείψεων και τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια.
 • Δεν ευθυνόμαστε για αθέτηση οιασδήποτε υποχρέωσης, που πηγάζει εκ του παρόντος συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να εκπληρωθεί ή εκτελεστεί προσηκόντως λόγω ανωτέρας βίας.
 • Το storehouse.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Δεν ευθυνόμαστε για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

 

Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο τίτλος του παρόντος ιστοχώρου storehouse.gr καθώς κι όλα τα περιεχόμενα αυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων (εμπορικών και διακριτικών), λογοτύπων, κειμένων, εικαστικών σχεδίων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, ευρεσιτεχνιών, παρεχομένων υπηρεσιών, λογισμικού και οιασδήποτε βάσης δεδομένων, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Ομοίως σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, τις λειτουργίες, τις ρυθμίσεις και την παρουσίαση του παρόντος ιστοχώρου. Απαγορεύεται ρητώς εν όλω ή εν μέρει οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, ανάρτηση, μετάδοση, ανακοίνωση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, παραποίηση, τροποποίηση, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου του ιστοχώρου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής έγκρισης και άδειας μας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση και παρουσίαση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Τα λογότυπα, οι διακριτικοί τίτλοι, τα έργα πνευματικής ιδοκτησίας κτλ, τρίτων, θα καταβάλλεται από μέρους μας κάθε δυνατή προσπάθεια να ανευρίσκεται ο εκάστοτε δικαιούχος και να εξασφαλίζεται η άδεια του για τη χρήση των γνωρισμάτων, και ότι σε περίπτωση που από αβλεψία ή παραδρομή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα έργο πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου χωρίς την συγκαταθεσή του, να παρακαλείται ο δικαιούχος να ενημερώνει την εταιρία ώστε να αφαιρείται αμέσως η εν λόγω ανάρτηση.

Χρήση cookies

Το www.storehouse.gr χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του http://www.storehouse.gr όπως κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι, κ.λ.π.. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του http://www.storehouse.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες του καταστήματός μας.

Περιορισμένη άδεια χρήσης

Χορηγούμε στους πελάτες/χρήστες του παρόντος ιστοχώρου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, το μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοχώρου και των περιεχομένων στοιχείων του. Η άδεια αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά τον ιστοχώρο, το περιεχόμενο και τα στοιχεία του και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
α) ο πελάτης/χρήστης πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο δικά μας όσο και τρίτων, και
β) ο πελάτης/χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιεί τον παρόντα ιστοχώρο, το περιεχόμενο και τα στοιχεία του με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο και τα στοιχεία του για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει από την ίδρυση και απαρχή λειτουργίας της διαδικτυακής μας πλατφόρμας όλες τις δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες θεσπίζονται πλέον με τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Θα εξακολουθήσει ασφαλώς να δρα και να λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Η χρήση επίσκεψη στον παρόντα ιστοχώρο συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (όνομα, e-mail, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π), που δηλώνει ο πελάτης/χρήστης οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος ιστοχώρου, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές του με την εταιρεία μας, την επικοινωνία και ενημέρωση των πελατών μας και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της εταιρείας μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του storehouse.gr, που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με το storehouse.gr επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.
(Σημ: Θα πρέπει να τονισθεί ρητώς ότι τα προσωπικά δεδομένα των πελατών δε θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από αυτούς που απαιτείται για την εκτέλεση των παραγγελειών, για κανένα λόγο και ιδιαίτερα για διαφημιστικους σκοπούς.)

Οποιαδήποτε απορία, αναφορά, ένσταση ή δήλωση, που σχετίζεται με αυτά τα θέματα, παρακαλούμε να αποσταλεί εγγράφως στο [email protected]

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο πελάτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος ιστοχώρου, καθώς και τους όρους χρήσης του παρόντος συμφωνητικού άνευ άλλου τινός, οποτεδήποτε κριθεί αυτό αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μόνο με την απλή ανακοίνωση και ανάρτηση της όποιας αλλαγής, προσθήκης, διαγραφής ή τροποποίησης στον παρόντα ιστοχώρο.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Η κήρυξη ενός όρου ή διάταξης του παρόντος ως παρανόμου, ανίσχυρου ή μη εκτελεστού ουδόλως σημαίνει την ακυρότητα ή τη μη εφαρμογή των υπολοίπων.
 2. Κάθε ένσταση, άρνηση, δήλωση ή αναφορά, που αφορά τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, την εταιρεία μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και τον παρόντα ιστοχώρο πρέπει να γίνεται εγγράφως και να μας αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
 3. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά θα είναι τα δικαστήρια στην έδρα της Επιχείρησης.